حدیث روز

سلام من ... - پیوندتان مبارک - وبلاگ ترویج فرهنگ ازدواج

پیوندتان مبارک - وبلاگ ترویج فرهنگ ازدواج

وبلاگی برای ترویج فرهنگ ازدواج و صیانت از بنیاد خانواده - تحت مدیریت وبلاگ عصر نو - مدیریت عصر نو : آقای علی والاسرشت

+ سلام من ...

 

سلامِ من ...

سلامِ من از مشهد الرضا        زِ شهرِ ماهِ غریبانِ آشنا

سلامی به گرمیِ عشقِ پاکِ اولیا        به هر که می شنود این نوایِ بی ریا

سلامِ من به سبزوارِ عزیزم         به مردمانِ رحیم و به دوستانِ دلیرم

سلامِ من به جای جایِ شهرِ عشقم        به میدانِ فاطمی و مسجد النبی اش

سلامِ من بر کرامت و هیأتش        به دوستانِ حسین و به شبهایِ قَدرش

سلامِ من بر زنجیرهایِ هیأت        به دوش هایِ سرخ و سینه هایِ چاکش

سلامِ من بر سیمایِ اشکبارانِ هیأت        به سینه و جان و دل هایِ خونِ هیأت

سلامِ من بر طبل هایِ هیأت        بر دامب دامبِ طبل و دیش دیشِ سِنچش

سلامِ من بر اَلَم های زیبایِ هیأت        به گهواره یِ اصغر و هزار یادِ عجیبش

سلامِ من به سقّایِ تشنه لبِ هیأت        به چشم هایِ بارانی و مَشک هایِ آبش

سلامِ من بر سرخی خون هایِ هیأت        به سینه زنانِ دلسوخته و پاکش

سلامِ من به پیشوازانِ هیأت        به چشم هایِ گریان و سینه هایِ سرخش

سلامِ من به طلوعِ محرمِ پر خونش        به مداحِ ماه روی و خوش بویِ هیأت

سلامِ من به یارانِ مخفیِ هیأت        به نازِ نی و نوایِ محزونِ هیأت

سلامِ من به شهیدانِ ماه رویِ هیأت        به یارانِ جدا و پیوسته یِ هیأت

سلامِ من به غریبی و سوگِ هیأت        به هر عزادارِ پرهوشِ هیأت

سلامِ من به جوانان و پیرانِ هیأت        به هر خردسال و هر قُنداقه یِ هیأت

سلامِ من به پَریان و ملائکِ هیأت        به دوستانِ گُمنامِ پشتِ پرده یِ هیأت

سلامِ من به نوا و صوتِ دلکَشِ هیأت        به دست هایِ کوبنده بر طبل هایِ هیأت

سلامِ من به سیاهی و غم هایِ هیأت        به سَربندِ یا حسینِ مظلومِ هیأت

سلامِ من به عزیزان، به دوستانِ هیأت        به هر که با یادش، شوم دوباره به یادِ هیأت

سلامِ من به دودِ اسفندِ هیأت        به قلبِ پیرِ زنِ دلسوخته یِ هیأت

سلامِ من به دیگ هایِ حَلیمش        به اشک هایِ بیدارانِ بالایِ آتش

سلامِ من به هیأت و سفره هایش        به خادمانِ حسین و به جانبازانش

سلامِ من به یارانِ غایبِ هیأت        به دوستانِ رفته از جمعِ عاشقانِ هیأت

سلامِ من به هر آنکه، که در هیأت        به یادِ آن است، که جداست از هیأت

 

تقدیمی از علی والاسرشت ( هادی) چلوی سابق

طرح اولیه: عاشورای 1387 ه.ش طرح نهایی: رمضان 1392 ه.ش

لطفا اموات مرا از ثواب قرائت فاتحه و اخلاص و صلوات محروم نفرمایید.

التماس دعا


نویسنده : علی والاسرشت - هادی ; ساعت ٤:٠٠ ‎ب.ظ ; جمعه ۱۳٩٢/٥/۱۱


Subscribe to AsreNo2010

Powered by us.groups.yahoo.com

حدیث روز